La Siesta

Spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť

Víziou La Siesty sú hojdacie siete a sedačky, ktoré ľuďom prinesú do života radosť a pohodu, ale tiež udržateľná výroba založená na rešpekte k našej planéte a ľuďom, s ktorými spolupracuje. Hoci ide o malú spoločnosť, La Siesta verí, že môže ísť príkladom a udávať smer v zmene výrobných vzorcov a hospodárenia s prírodnými zdrojmi, tak aby boli zachované pre nasledujúce generácie. V centre ich každodennej pozornosti je aj udržiavanie dlhodobých obchodno-dodávateľských vzťahov, založených na vzájomnom rešpekte a rovnakých etických a environmentálnych hodnotách.

Prečo si vybrať hojdaciu sieť La Siesta?
30 rokov na trhu 30 rokov
na trhu
Férový obchod Férový
obchod
Udržateľná výroba Udržateľná
výroba
Vysoký podiel ručné práce Vysoký podiel
ručné práce
Certifikácia bezpečnosti a kvality Certifikácia
bezpečnosti a kvality